Personel Przychodni

Lekarze specjaliści

 • Irena Panasiuk - specjalista medycyny rodzinnej, internista
 • Teresa Piechocka - specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej
 • Anna Gryko - doktor nauk medycznych, specjalista medycyny rodzinnej
 • Izabela Jurgiel  -  specjalista medycyny rodzinnej
 • Piotr Wasilczuk -  specjalista chorób oczu
 • Aneta Sidorowicz - doktor nauk medycznych, specjalista chorób oczu
 • Nina Skowrońska - specjalista chorób oczu

Lekarze rezydenci:

 • Justyna Czepiel
 • Martyna Krahel
 • Agnieszka Sidorczuk
 • Agnieszka Kamińska
 • Mateusz Szmidt

Pielęgniarki:

 • Iwona Perkowska - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
 • Grażyna Kiełczewska - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
 • Anna Chilmon - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
 • Beata Godlewska-pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
 • Aneta Pomian-Osiak- pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Położne środowiskowe

 • Danuta Piszczatowska
 • Katarzyna Kitler Baczyńska

Rejestratorka medyczna

 • Anna Czyżewska