Cennik usług

Badanie do posiadania broni: 300zł

Badanie do prawa jazdy kategorii A i/lub  B: 200zł

Wydawanie zaświadczeń lekarskich niezwiązanych z procesem diagnostyczno- leczniczym ( np druk N9 ZUS):  25zł

Badania pacjentów nieubezpieczonych: w gabinecie: 50 zł, wizyta domowa: 100zł

Wykonanie iniekcji domięśniowej dla pacjenta neubezpieczonego: 15zł

Wykonanie badania EKG dla pacjenta  nieubezpieczonego: 15zł