Oferta świadczeń zdrowotnych

Świadczenia gwarantowane w ramach NFZ

Świadczenia lekarza rodzinnego są gwarantowane w ramach umowy z NFZ i są bezpłatne dla pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. „w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej” świadczenia lekarza rodzinnego obejmują:

 • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych;
 • poradę lekarską udzielaną w domu pacjenta w uzasadnionych przypadkach;
 • świadczenia w ramach programów profilaktycznych;
 • poradę patronażową i opiekę nad noworodkiem;
 • badania bilansowe, oraz badania przesiewowe;
 • świadczenia z zakresu podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 • szczepienia ochronne i profilaktykę zakażeń;

Świadczenia niegwarantowane w ramach NFZ

 • Badania kandydatów na kierowców kategorii A i B;
 • Badanie kandydatów do posiadania broni;
 • Badanie pacjentów nieubezpieczonych;
 • Wykonywanie szczepień  zalecanych;
 • Wydawanie zaświadczeń lekarskich niezwiązanych z procesem diagnostyczno-leczniczym